Rajzolj két fûszálat egymással szemben, az egyik szára balra hajoljon, a másik jobbra.

Az elsõ állatövi jegy a Kos.

Szimbóluma: a Kos szarvai.

Minõsége: Kardinális.

Eleme: a tûz.

Természetes háza: az I.

Ellentétes háza: a VII.

Módszere: aktív.

Uralkodó bolygója: a Mars.

Testrészei:
a fej, arc, agy, felsõ állkapocs.

Alapértelmezése: Én vagyok

Kulcsszava: az aktivitás.

Jellemzõ tulajdonságai:

Harmónikus sugárzások esetén: véghezvivõ, versenyszellemû, impulzív, türelmetlen, bátor, független, dinamikus, a mában él, gyors.

Diszharmóniában: lobbanékony, erõszakos, nem toleráns, elhamarkodott, arrogáns, "én az elsõ helyen", hirtelen haragú, nem fejezi be amit elkezdett.