Merkúr grafikai jele: szárnyas isteni sisak.

Uralkodik: az Ikrek jegyében, vagy az Ikrek jegyét kormányozza, valamint uralkodik még a Szûz jegyében is. Rangját veszti a Nyilas és a Halak jegyében, esésben van az Oroszlánban.

Jelképezi: az intellektuális törekvéseket, a kifejezõképességet.

Kulcsszó: az átgondolás tehetsége.

Testrészei: idegrendszer, agy, látás, szám, nyelv, légzõszervek, kezek és tenyerek és az összes hormonokon uralkodik.

A Naptól 28 foknál nagyobb távolságban soha nem találjuk.
Semlegesnek tekintjük. Irányitja a gondolkodást, a kommunikációs tehetséget, intelligenciát, tudatot, ügyességet, racionalizmust, átviteli képességet, szavakat, véleményt, és a felfogóképesség érzékelését. A

A Merkúr hatása:
gyors, kiszámithatlan és rövid ideig tart.

Jelenti: az utazásokat, különösen a rövidebb utakat, a fiu és leánytestvéreket, gyermekeket, tisztviselõséget, beszédet, irást, könyvelést, titkári teendõket, a szomszédokkal kapcsolatos aktivitásokat, leveleket és postai kommunikációt, közlekedési eszközöket, kereskedelmet, érzelmi potenciált és a technikát.

A Születési horoszkópban a Merkúr helyzete azt mutatja, hogy hol és milyen módon tud a személy a legjobban kommunikálni.

 

A Merkúr felel a beszédért, és a szaglóérzéket is uralja. Õ az Istenek küldötte, és mint ilyen a kommunikáció bolygója, amely az emberi intelligenciát fejezi ki. A Merkúr felel a szónoki képességért és a mozgékonyságért is.

 

A Merkúrtól függ, hogy az emberek mennyire szeretnek utazni, mennyire eszesek, és mennyire gyors a felfogó és alkalmazkodóképességük.

 

A Merkúr segíti a logikus gondolkodást, a gondolatbeli egyensúlyt, a gyors tanulási képességet.

 

Míg a Jupiter a magasabb vagy elvont elmét képviseli, a Merkúr a konkrét, a hétköznapi értelmet reprezentálja. A külsõ és belsõ információ feldolgozás is a Merkúrhoz tartozik, valamint a Merkúr határozza meg a nevünket is.

 

A Merkúr gyakran rövidebb, spontán utazásokat és változásokat jelöl. Azok az emberek, akiknél a Merkúr dominanciája érvényesül, könnyen és gyorsan alkalmazkodnak az új szituációkhoz. Vonzódnak az okkult tudományokhoz, mozgással, matematikával és mérnöki munkával kapcsolatos szakterületekhez.

 

A Merkúr kerüli meg leggyorsabban a  Napot, ezért gyors felfogóképességet, nagy lelki és intellektuális rugalmasságot ad. Az élet intellektuális és mentális fejlõdésének jelzõje, valamint utal a gyermekkorra is.

 

A Merkúr csereértékeket képvisel, (pénz és kereskedelmi érték), ezáltal támogatja a vagyonszerzést, a vagyon kezelését, gyarapodását.

A gondolatáramlásért és a szabad kommunikációért is õ felel. Felismeri a szabad piac lehetõségeit, és felülkerekedik a vallás és nacionalizmus határain. Azonban a saját véleményéhez, a nyereséghez- veszteséghez és a kalkulációhoz való túlzott ragaszkodáshoz is vezethet.

 

A Merkúr támogatja az emberi közösségeket, és áttöri a határokat.

 

Ha a horoszkópban kedvezõ helyzetben áll, akkor a tudásvággyal teli értelmet támogatja, amely analitikusan gondolkodik, mindent gyorsan felfog, és feldolgoz.

 

Ha a horoszkópban kedvezõtlen helyzetben áll, akkor gyengíti a koncentráló erõt, nyugtalanságot és határozatlanságot indikál.

 

Ha nagyon támadott a horoszkópban, akkor a horoszkóp tulajdonosa lehetne rosszindulatú, bõbeszédû, szétszórt, megbízhatatlan, nagyon súlyos esetben akár becstelen is.

 

A Merkúr által támogatott foglalkozások:

 

kereskedelem, ügynöki tevékenység, szónoki, titkárnõi, újságírói és reklámmal kapcsolatos, szerkesztõi, nyelvészi munkakörök. A Merkúr hatására gazdagságra mindenekelõtt a költészetben, az irodalomban, az igazságszolgáltatásban lehet szert tenni.

 

Hozzá tartoznak a könyvtárak, a publikációk, a nyomdák, a tudósítások, a szónoklatok, valamint a tanulás és a tanítás.

 

A kommunikáció korszakában a Merkúrnak óriási jelentõsége van.