Oppozició vagy szembenállás

6 állatövi jegyet ölel át
Megengedett fokszáma: 7 fok

Jele:

Kulcsszava: a tudat