Mai dátum: 2019.07.19.

  • Kombinációk

 

Ha Ascendensed a Kos jegyében áll……

 

Az erõ, ami sikeressé tesz minket.

 

Az Ascendens egy rejtett, gyakran félreismert erõ az emberben. Legtöbben közülünk ismerik, tudják, melyik jegyben áll, de nagyon kevesen használják. Az Aszcendens olyan, mint egy magszem a lelkünkben, ami gyakran csak az érettebb éveinkben, gyakran pedig egyáltalán nem csírázik ki, mert nem fejlesztették, segítették.

 

Sorozatunk elsõ része: A Kos Aszcendens, a bennünk élõ robbanékony erõ, ahogy sok jegy szülöttét sikeressé teszi.

 

A Kos Ascendens a rámenõsség bennünk, az örök keljfeljancsi, aki soha nem adja fel, és minden visszaesés után talpraáll. Rendkívül aktív, dinamikus, kreatív és energikus. Mindig készen áll új utakra lépni késõ öregkoráig. Az ideális vállalkozó típus, erõs akaratú, egyszersmind szenvedélyes. Kifejezésmódja igen direkt egészen a sértõig. Mindent egybevéve a túlhangsúlyozott Kos Ascendens, mindig keresztül viszi akaratát, eközben meglehetõsen esetlen módon akar imponálni. Megragadóan élénknek hat, hajszolt, mindig ugrásra kész. Nem tud nyugodtan ülni, vagy állandóan a kézitáskájában turkál, javaslatokat tesz, az egyik ötletet agyoncsapja a másikkal.

 

A Kos Ascendensnek kevés a kompromisszumra való képessége, feketén és fehéren lát, megkülönbözteti a jót a rossztól. Olykor agresszív, kíméletlen, megsemmisítõ – és minden veszekedés után megbánja azt is, amit el sem követett.

 

Varázslatosan becsületes és gyámoltalan, mint egy gyerek, aki rossz fát tett a tûzre. Partnerként inkább nehézkes, mert gyakran minden szoros kapcsolatot bilincsnek érez. A kapcsolatban életének nyugalmas pólusát keresi, a horgonyt, a biztonságos fészket, ezt azonban nem tudja élvezni, mert mindig továbbmegy.

 

A Kos Ascendensnek nagyon türelmes partnerre van szüksége, aki teljes megértéssel fogadja kisebb szökéseit a kapcsolatból, mert tudja, hogy kalandjai során nem sok rosszat tesz, és mindig újra hûségesen visszatér.

 

Nehéz, nehéz. Mit tesz ez az Aszcendens a különbözõ jegyekkel?

 

Egy másik Kos Ascendensbõl természetesen még energikusabb harcost tesz, olyan embert, aki nem nagyon enged magával tárgyalni.

 

A Bika Ascendens emberbõl nyíltabb, mozgékonyabb megõrzõt, aki mindig fiatal, állandóan nyitott az új dolgok iránt, de konzekvens.

 

Az Ikrek Ascendensnek ideális, végre megvalósítják ötleteiket, nem aprózzák el magukat állandóan, nem kételkednek többet.

 

A Rák Ascendensbõl elõvarázsolja a gondoskodót, aki végre saját magáról is gondoskodik, ragaszkodik, de egyben nem akarja, hogy fogva tartsák.

 

Az Oroszlán Ascendens következetesebben harcol a figyelemért és a vezetésért. Ha ezt nem kapja meg, nem vonul vissza sértetten, hanem tovább küzd.

A Szûz Ascendens ezzel az aktív Ascendenssel kreatívan tevékeny lesz, gyakran kíméletlen, és csak a saját elõnyét nézi.

 

A széplelkû Mérleg Ascendensbõl sztárt tesz. Divattervezõt, top-modellt.

A Skorpió Ascendens nehézkes lesz a partneri kapcsolatban, de sikeres: a tudós saját Tv-show-val, esetleg Nobel-díjjal.

 

A Nyilas Ascendensbõl hitharcost csinál, harcias püspököt, filozófust, a nõk jogainak védõjét a Tv adásaiban.

 

A Bak Ascendensbõl egy autókonszern sikeres menedzserét, aki új motortípusokat vezet be, innovatív, rendíthetetlen, kedvelt az alkalmazottak körében.

 

A Vízöntõ Ascendens sikeres feltaláló lehet. Jövõkutató, zseniális, nyitott a világra, de alig alkalmas párkapcsolatra.

 

A Halak Ascendensbõl a Kos Ascendens gurut, spirituális tanítót, ezoterikus témájú sikeres könyvek szerzõjét, aki magánéletében tüzes szeretõ, aki nem akarja lekötni magát, megmarad szeretõnek.

 


Ha a Jupiter szemben áll a saját helyével

Kedvezõtlen aspektus ez utazásokkal kapcsolatban, rossz hangulat, lelki fájdalom, gyakran betegség, hajlam túlhajtottságra, gyakran pazarlásra. helytelen döntések pénzügyekben, spekulációkban, csalódások hivatalos szervekkel kapcsolatban.

Kísértést érezhet a talán értelmetlen túlköltekezésre, késõbb pedig ezen idõszak végeztével, majd üres zsebeit tapogathatja. Kellõ óvatossággal azonban a dolgok végül jól sülnek el.

Eléggé mozgalmassá válhatnak napjai, különösen ha félvállról veszi feladatait és kötelességeit. Legyen tudatában a korlátoknak, mind anyagi, mind szellemi értelemben és akkor simábban mennek majd a dolgai.
 

A Jupiter szemben áll a Szaturnusszal

Nehezen ismeri fel saját korlátait, töretlenül halad elõre, még akkor is, ha nem a legmegfelelõbb a helyzet. Úgy érzi, még ekkor sem kap elismerést. Habár anyagias, és szorgalmas, nincs elég hajtóereje. Értékelnie kell saját magát, és nem szabad másokkal összehasonlítania, fõleg nem a saját kárára.

Lehetséges, hogy valamiféle elemi csapás miatt már vészhelyzetbe került, vagy fog kerülni, mint pl. földrengés, járvány, árvíz stb.
 

Ha a Neptun kellemesen kapcsolódik a Marshoz

Erõs a személyi varázsa, vonzereje. A lehetõségek feltárulnak Ön elõtt. Van valami misztikus, spirituális vagy vallási a természetében, hisz a saját belsõ, „természetfeletti” erejében. Ez a bolygókapcsolat gyakran párosul a Kerszténység tudományával, az Egyetemeségbe vetett hittel, vagy olyan kultuszokkal, melyek a szellemi erõvel foglalkoznak. Ez önmagában nem nagyon erõs aspektus, de szinezi a személyiséget és élesíti a szépérzéket és a mûvészi érzéket.

Uralkodni tud az emberek felett azáltal, hogy elbûvöli õket. Bizonyos mértékû hipnotikus erõ, melynek nem biztos, hogy tudatában van, támogatja minden emberi kapcsoaltát.

Nagyon bízik a mérzéseiben, különösen, ha emberekrõl van szhó. Ha ez az aspektus erõs és értelmes szellemi tendenciákkal párosul, lehet, hogy nincs tudatában ennek hatásával, de biztos lehet abban, hogy ennek köszönheti gyors felfogását, értelmi képességeit, és általába szellemi éles látását.