Mai dátum: 2019.06.18.

Ha a születési Napunk jo fényszöggel kapcsolódik más bolygókkal

2018.10.06

Ha a születési Napunk jó fényszöggel kapcsolódik más bolygókhoz.....

asztroenciklopédia-2018.10.06.- Ha a születési Napunk kellemes kapcsolatban van más bolygókkal

 

 

Ha a születésünkkor a Nap 60, vagy 120 asztrológiai fokra áll más bolygóktól, akkor a Nap alkotó erői az életben nagyon harmonikusan kerülnek kifejezésre.

 

Mindkét fényszög építő, pozitív hatású. A fő különbség abban áll, hogy a 60 fokos fényszög – szextil – jobban igényli a saját kezdeményezésünket, hogy élni és megvalósítani tudjuk azokat, míg a 120 fokos fényszögek – trigon – ismeretesen a legjobb fényszöget, egy önmagában nyugvó erőre mutatnak, ami a horoszkóp tulajdonosa számára állandóan jelen van, és minden időben lehívhatja. A születési horoszkópban található Nap harmonikus fényszögei öntudatossá tesznek bennünket, és gyakran nagy életerőre utalnak.

 

Ha a születési horoszkópunkban láható Nap, szextilben, vagy trigonban van az Ascendenssel, vagy a céljaink sorsterületével, az alapvetően szerencsét ígér, és szabad kifejezést ad az alkotó erőnknek, hacsak a születési Napunkat nem fogja le egy másik bolygó, mint például a Szaturnusz.

 

Ezek a pozitív fényszögeket akkor láthatjuk az életünkben, ha készen állunk arra, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, és az életünkért. Ehhez hozzá tartozik a vezető szerep a hivatásunkban, a gyermekek nevelése és védelme is. Minél jobban bízunk önmagunkban, és minél kevésbé várunk mások segítségére, annál erősebben jöhetnek előtérbe a születési Napunk és fényszögei.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Holdunkkal:

 

Ha ilyen fényszöget találunk a születési horoszkópunkban, akkor kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkezünk, lelkünk, szellemünk, akaratunk és érzelmeink között harmónia uralkodik. Ezért ezek az aspektusok többnyire belső egyensúlyt, nagy népszerűséget és mindent összevetve nagyon harmonikus jellemet adnak. Az egészségünk és az életerőnk számára is nagyon kedvező fényszögek ezek. Ha ilyen fényszögünk van, akkor harmonikusan tudjuk egyesíteni magunkban a férfi és a női elvet, így jó házasságban élhetünk, ha csak a horoszkópunkban, más bolygók ennek nem mondanak ellent. A szülőkkel és a családdal szoros érzés tart össze bennünket. Jó anyagi körülményeket tudunk teremteni magunknak, és sikereket érhetünk el az életben.

 

A születési Napunk nem tud a Merkúrral szextilben, vagy trigonban kapcsolódni, miután a Merkúr nem távolodik el a Naptól, mindig a közvetlen közelében tartózkodik.

 

A születési Napunk nem tud szextilben, vagy trigonban kapcsolódni a Vénusszal sem, mert, akárcsak a Merkúr, a Vénusz is a Nap közelében halad.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Marsunkkal:

 

Ezek azok a fényszögek, amelyek rettenthetetlenséget, kitartást, bátorságot, nyíltságot és fáradhatatlan tettrekészséget adnak nekünk. Gyorsan és biztosan hozunk döntéseket, és ezért kiemelkedő vezetői képességekkel rendelkezünk. Tele vagyunk önbizalommal és becsvággyal semmi fáradságot nem sajnálunk, és szívesen elfogadunk minden kihívást. A diplomácia és a kérés nem megy annyira, mint kellene. Mindig egyenesen kimondjuk, amit szeretnénk. Mivel a Nap és a Mars jó fényszöge sok energiát, és testi erőt ad, így szeretjük a sportot, és más fizikai tevékenységet is.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Jupiterünkkel:

 

Ilyenkor valóban különleges védelem alatt érezhetjük magunkat. Ha bármi baj érne mégis, akkor azonnal kapunk segítséget valahonnan. Optimisták vagyunk, és önbizalmunk által sohasem veszítjük szem elől a céljainkat, és többnyire elérjük azt, amit elhatároztunk. A Jupiter nagyvonalúságot ad nekünk és szívesen segítünk azoknak, akiket a szerencse kevésbé kényeztetett el, mint bennünket. Szeretünk vallási, és filozófiai dolgokkal foglalkozni. Ezek a kiemelkedő fényszöget sikereket, belső higgadtságot, jóságot, jó erkölcsi érzéket adnak nekünk, szociális felemelkedésre törekszünk.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Szaturnuszunkkal:

 

 

A fenti fényszögek bármelyik türelmet, önfegyelmet, tiszta és egzakt gondolkodást adnak nekünk. Minden cél és terv, amit hosszú távra tervezünk, sikeres lesz, mert jellemző ránk a szívósság, kitartás, türelem, szervezőtehetség. Képesek vagyunk vállalni a felelősséget a tetteinkért, és ez a javunkra válik. Ez a fényszög nagy önuralmat ad, szilárdságot és elszántságot. Ugyanakkor szerénységre és visszavonultságra is kényszerít. A szellemi fáradozásokhoz kedvezők ezek a fényszögek, meghozzák a már lehetetlennek tartott sikert is, mert komolyságot adnak. Természetes óvatosságunk, biztonságigényünk és józanságunk sokszor idősebb emberekkel is kapcsolatba hoz bennünket.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Uránuszunkkal:

 

A két bolygó jó fényszöge erős öntudatot, eredetiséget és intuíciót ad nekünk. Akaraterőnk és nyitottságunk által új és új ötletek jutnak eszünkbe, nem riadunk vissza a kísérletektől sem. Ebben hasznunkra válik széles látókörünk, újítások iránti érzékünk, céltudatosságunk és szabados felfogásunk. Gondolataink meglehetősen szokatlanok. Minden érdekel bennünket, az okkultizmus is, és így nem meglepő, hogy sok jó asztrológus horoszkópjában megtaláljuk ezeket a fényszögeket. Sok váratlan életfordulat adódik az évek során, többször változtathatunk hivatást, de ezek mindig pozitívak lesznek.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Neptununkkal:

 

Tehetséget kapunk általa a képzőművészethez, zenéhez, valláshoz, és a misztikához is. Képesek vagyunk az ötleteinket és művészi hajlamainkat sikeresen kihasználni. Érzelmi életünk kifinomult, így nem meglepő, hogy kifejezett együttérzéssel vagyunk embertársaink jóléte iránt. Minden, amit ösztönös megérzés alapján döntünk el, legtöbbször helyes.

 

Ha a születési Napunk szextilben vagy trigonban van a születési Plútónkkal:

 

A két bolygó jó fényszöge szinte emberfeletti energiát, nagy életerőt és tetterőt ad nekünk. Éppen az extrém helyzetekben, amikor erőnk végét látjuk elérni, nem is remélt energiatartalékokat tudunk mozgatni. Erős vezetői tulajdonságokkal és nagy teremtőerővel ajándékoz meg a két bolygó. A jó fényszögek erős regenerációs erőket ígérnek betegség esetén. Ezek a fényszöget gyakran keltenek érdeklődést a jóga, a természetgyógyászat, okkultizmus és mágia irányába.