Mai dátum: 2019.03.25.

Miért ilyen az Oroszlán szülött?

2018.08.04

Mit tudhatunk az Oroszlán jegyűekről?

asztrokalendarium-2018.08.03.-az Oroszlán jegyében járunk

 

Már 21.500.000 évvel ezelőtt is lerajzolták az Oroszlánt a Chauvet-barlangban, mint az egyik legerősebb állatot.

Azóta is városok, álamok, emberek, embercsoportok azonosították magukat a bömbölő oroszlánnal, avagy hódoltak előtte valamilyen formában. Rengeteg mesében szerepel, maga La Fontaine csak tizenhét meséjében szerepelteti.

 

Az oroszlán az állatok királya minden analogiai jelképrendszerben, messze megelőzi a sast és a bikát is.

Hatalmas, büszke, parancsoló nagylelkű, ugyanakkor igazságos, és bölcs is.

Az oroszlán fenséges és nagylelkű.

 

Az ókorban az oroszlán azt az iszonyú erőt testesítette meg, amelyen csak egy emberfölötti lény egy isten vagy egy hérosz győzedelmeskedhetett. Gilgames, a babiloni Héraklész, a görög és Sámson, a bibliai hérosz puszta kézzel ölik meg az oroszlánt és a bőrébe öltöznek. Ám az erkölcsi erő és hit is legyőzheti az oroszlánt, amely ilyenkor alázatosan a lába elé fekszik annak, akit meg kellene támadnia.

Igy menekült meg Dániel, Szent Blandia, és még sokan mások.

Számos legendából ismerhetjük a hálás oroszlánt:

Pl. Szent Jeromos a sivatagi remete kihúzta az oroszlán lábából a tüskét, és az állt attól kezdve úgy követte, akár egy hű kutya.

Plautus Marot vagy La Fontane meséiben olyan oroszlánnal találkozunk, aki összebarátkozik az egérrel, vagy a patkánnyal, aki kirágta a vadász hálójából.

Ebből a tulajdonságból fakad az Oroszlán érdekeltségű ember azon viselkedése is, hogy képes oltalmazni azt, aki a védelme alá helyezte magát.

Őrzi a kapukat, őrzi a trónokat, arra figyelmeztet, hogy meg fogja támadni az illetéktelen támadót.   

A zászlókon, a lobogókon, a pénzeken, kortól függetlenül mindig is a lovagot, a királyt, vagy az oltalmazó államot jelentette.

Bátorsága mindig is összekapcsolta a hadi tettekkel. Oroszlán szoborral szoktak megemlékezni a hadi tettekről már Krisztus előtt 338. óta.

Az igazi oroszlán is nagylelkű, hiszen csak akkor támad emberre, ha valóban nagyon éhes.

 

Az oroszlán mindig a királyokjelképe is volt.

Salamon király trónját 12 oroszlán díszítette. V. Károly király is az oroszlát választotta jelképéül.

Nem véletlenül mondjuk, hogy valaminek az oroszlán része, vagyis a legnagyobb darabja, avagy a munka nagyobb része, a legerősebbnek jár.

Van másik közmondásunk is: „a döglött oroszlánt a szamár is megrugdossa”. Vagyis a hatalmát vesztett embert a leghitványabbak is gyalázzák.