Mai dátum: 2019.06.18.

Tudjunk többet a Jupiterröl...

2018.10.08

Tudjunk többet a Jupiterről....

asztroenciklopédia-2018.10.05.-tudjunk többet a Jupiterről…

Amíg Róma fennállt, Jupiter volt a leghatalmasabb Isten, az ég és föld uralkodója. Kezdetben az elemek, az időjárás, a villám, a mennydörgés, a fény Istenét tisztelték benne.

Jupiter bizonyos szempontból politikai isten volt, jótállt a törvényekért, a szerződésekért, az eskükért, támogatta Rómát a háborúiban, Jupiter Feretriusnak ajánlották fel az ellenséges hadvezérek fegyvereit. Jupiter Statorhoz könyörögtek, hogy tartóztassa fel a megszállókat, mint a rómaiak és a szabinok háborúja idején.

A Capitolinus dombon építettek neki templomot, ahol Juno és Minerva mellett, a capitoliumi istenhármasság tagjaként védelmezte a várost. A beiktatott Consulok Jupiter Optimus Maximust kérték, hogy legyen hozzájuk kegyes, és segítse őket.

Olyan nagy súlya volt Jupiternek Rómában, hogy az sem halványíthatta el a szerepét, amikor Zeuszt beiktatták a panteonba. Ha igaz is, hogy Jupiter egyszerűen átvette Zeusztól annak megszámlálhatatlan legendáját, nem kevésbé bizonyos, hogy Jupiter a pogányság utolsó percéig megőrizte politikai fontosságát. Továbbra is egyedüálló kapcsolatot jelentett a római birodalom városai között, amelyeknek egyikéből sem hiányozhatott a Jupiter templom és a főisten szobra. Maga az isten testesült meg a császárok személyében, akik a tekintélyük növelésére habozás nélkül kisajátították Jupiter címeit.

 

Szaturnusz és Ops (Reia) fia a római ókorban egyszerre volt atyaisten és égisten. Amikor főisten lett, a görög Zeusszal azonosították.

Tevékenységeire jelzőinek sokaságából következtethetünk:

Jupiter Elicius csinálta az esőt,

Jupiter Furgur kezelte a villámokat és a mennydörgést,

Jupiter Stator megállította az ellenséget,

Jupiter Feretrius a hadizsákmány Istene volt,

Jupiter Capitolinusnak szentelték a nagy templomot a mai Capitoliumon, ahol Jupitert Minervával és Junóval együtt imádták.

Sok ünnepe volt: a legjelentősebb, Jupiter Optimus Maximusé („a nagyon nagyé, és nagyon jóé”), amelyet az ünnepi játékokon ültek meg. Nemzeti hordereje volt az áldozatoknak, amelyeket a hivatalba lépő consulok, a győztes hadvezérek, és az újonnan kikiáltott császárok mutattak be minden fontos alkalommal. A provinciák azzal mutatták ki ragaszkodásukat Jupiter Optimus Maximus-hoz, hogy rávésették az IOM betűket a feliratokra.

A római császárkor szakállas Jupiter ábrázolásai általában Zeuszt utánozzák: főisteni trónusán ül, vagy áll, kezében a villámmal.

forrás: Larousse: szimbólumok Lexikona