Mai dátum: 2019.07.19.

Ikreknek lenni az Ikrek havában....

2015.05.26

Hogyan tanuljunk közeledni......

 

Ne féljünk közeledni mások felé…..

 

Senki sem kizárólag azonosulni a születési jegyével. Az Állatövi jegy, amelybe beleszülettünk, olyasmi, mint egy speciális terület, valami, amit különösen ismer az ember. Ám az összes Állatövi jegy részt vesz azonban az életünkben. Fontos, hogy a többi sajátossággal is megismerkedjünk, hogy ne legyünk egyoldalúak és gyengék. Egyesek könnyebbek, mások nehezebbek, de pont ezeket kell megismerni.

 

A Nap most az Ikrek jegyében látható. Ezzel ennek a jegynek a speciális energiáját érezzük, másképp mondva a világ „Ikrek szerû” lesz. Gondoljunk csak például a falu- és városünnepségekre, amelyekre most mindenfelé sor kerül. Mintha csak most érne véget végérvényesen a tél, az emberek találkoznak egymással, bevásárolnak, kicserélik az árukat, és elmesélik, mi minden történt a hosszú tél ideje alatt.

 

Amikor használjuk az autókat, a tömegközlekedési eszközöket, használjuk az internetet, a mobil telefonokat, amikor mindenkor és mindenkivel tudunk kapcsolatot teremteni, talán már nem is tudatosul bennünk, hogy tulajdonképpen az Ikrek jegyének tulajdonságait használjuk.

 

A tudatalattinkban viszont még mindig ugyanolyan erõs, mint több száz évvel ezelõtt, vagy még régebben. Mostanában mindenkiben felébred a vágy, hogy elhagyja otthonát, kimenjen az utcára, beszélgessen, híreket cseréljen. Sok minden múlik azon, hogy mennyire tudja valaki az Ikrek jegyének õsi tulajdonságait feléleszteni magában.

 

Ikrek-szerûnek lenni annyit jelent, mint más emberekkel szem magasságban találkozni. Az a másik ember ilyenkor már nem ellenfél, nem potenciális partner egy szerelmi kapcsolathoz, nem is áldozat, hanem egy olyan ember, mint mi magunk. Az Ikrek jegye pedig egy híd, ami kiemel bennünket  a magányosságunkból, és összekapcsol bennünket a világgal. Ezt a képességet, egy másik embert ugyanolyan értékûnek, semlegesnek, szabályosan tárgyilagosan megélni, az ember gyermek korában, életének elsõ hét évében tanulja meg.

 

Az óvodában, és az elsõ iskolaévekben egyenlõnek éljük meg iskolatársainkat. Mi asztrológusok azt mondjuk, hogy Ikrekként éljük meg magunkat. Akkor jönnek létre a legnagyobb zavarok és hibák, amikor ezeket a találkozásokat hibás viselkedéssel elnyomják. Aki gyermekként nem élheti meg egyenrangúnak és egyenlõ értékûnek a másikat, az egész életében szenvedni fog emiatt – mindegy,  milyen jegyben született. Ez fordítva is igaz: minél jobban kifejlõdik ez a képesség, annál sikeresebben és boldogabban járunk késõbb majd az életünkben.

 

 

Akik a Kos jegyében születtek:

 

 

Sokkal könnyebben közelednek másokhoz, de nyilvánvaló, hogy nagy nehézséget okoz nekik, hogy másokat magukhoz engedjenek. Ezt potenciális fenyegetésnek élik meg. Ezenkívül tulajdonképpen alapvetõen mindenki egy potenciális vetélytárs.

 

Meg kell tanulniuk a másikat nem vetélytársként, hanem egyenlõként tekinteni.

 

Akik a Bika jegyében születtek:

 

A Bika jegyûek önmagukban nyugszanak, és szívesen fogadják, ha mozgás és élet van körülöttük. Az is kellemes a számukra, ha emberek veszik õket körül. Amit azonban nem szeretnek, az, ha az emberek túl közel jönnek hozzájuk. Ezt fenyegetésnek élik meg, és kissé klausztrofóbiásan reagálnak rá. Végül is lehetséges lenne, hogy elvegyenek tõlük valamit, vagy elûzzék õket a helyükrõl.

 

Meg kell tanulniuk, hogyan küzdjék le félelmüket a túlságos közelségtõl.

 

Akik az Ikrek jegyében születtek:

 

A dolog természetébõl adódik, hogy az Ikreknek nem esik nehezükre saját energiájukat megélni. Úgyszólván ez a specialitásuk, hogy másokkal beszélgessenek anélkül, hogy a másik fölé helyeznék, vagy alárendelnék magukat. A találkozás és az eszmecsere számukra gazdagítást jelent, tulajdonképpen az élet célja és értelme. Egy Ikreknek, akinek ez nehezére esik, gyermekkorában nagy zavart kellett megélnie.

 

Meg kell kísérelnie ezt felfedezni és feloldani.

 

Akik a Rák jegyében születtek:

 

A Rák jegyûek az Ikrek jegyének tulajdonságaival szemben kimondottan elutasítók, és részben klausztrofóbiásan reagálnak rá. Azokat az embereket, akik nem tartoznak meghitt körükhöz, „klánjukhoz”, zavarónak, sõt fenyegetõnek találják, elzárkóznak, amennyiben visszahúzódnak, sõt izolálják magukat. Csak ha a másik ínséges és gyámoltalan, tudják megengedni a találkozást és a közelséget.

 

Akik az Oroszlán jegyében születtek:

 

Az Oroszlán jegyûeknek egyik oldalról könnyû Ikrek tulajdonságokat mobilizálniuk magukban. Általában sok barátjuk van, és élvezik az eszmecseréket. Mindenesetre fennáll egy olyan tendencia is, hogy a másikat ne teljesen egyenértékûként szeressék, és magukat a másik fölé helyezzék, és másokra vazallusként – alárendelt személyként - tekintsenek. Ez azonban ellentmond az Ikrek kapcsolat elvének, ami abszolút egyenrangúak között mûködik.

 

Akik a Szûz jegyében születtek:

 

Bár mindkét jegynek a Merkúr az uralkodó bolygója, ám a Szûz és az Ikrek jegye között quadrát fényszögkapcsolat látható. Ezért nehéz a Szûz jegyûeknek hogy az Ikrek tulajdonságaiba éljék magukat. Találkozásoknál szégyenlõsek, gátlásosak, visszafogják magukat, és nem mernek közeledni másokhoz.

 

Meg kell tanulniuk, hogy jobban engedjék meg az Ikrek-szerû találkozásokat. Ennek elõfeltétele, hogy önmagukat felemeljék, és így azonos értékûek legyenek.

 

 

Akik a Mérleg jegyében születtek:

 

A Mérleg szülötteknek könnyû hozzáférésük van az Ikrek tulajdonságokhoz, hiszen mindketten a levegõ elemhez tartoznak. A két jegy között hordozó trigon fényszög áll fenn. És ténylegesen könnyû ezeknek az embereknek másokhoz magától értetõdõen és egyenrangú módon közeledni.

 

Ha egyáltalán felmerülhetne egy probléma, az az lenne, hogy a Mérleg szülöttek majdnem automatikusan megpróbálnak egy találkozásból kapcsolatot is kovácsolni, ami viszont a tiszta Ikrek tulajdonságoknak ellentmond.

 

Akik a Skorpió jegyében születtek:

 

Az Állatövön a Skorpió és az Ikrek jegye között kedvezõtlen kapcsolat van. Ez abban is kifejezõdik, hogy a Skorpió szülötteknek problémát jelent megérteni az Ikrek tulajdonságokat. Számukra ez túl felületes, és kötelezettség nélküli, és ellentmond annak a véleménynek, melyet a Skorpió szülött alkotott egy kapcsolatról. Ezzel a beállítottsággal azonban a Skorpió szülöttek elzárják magukat a könnyedség és az örömök világától. Nagyon fontos a számukra, hogy gondolkodásukat átalakítsák és nyíltabbakká váljanak.

 

 

Akik a Nyilas jegyében születtek:

 

A Nyilas jegye és az Ikrek jegye szemben állnak az Állatövön. Ennek megfelelõen a Nyilas szülöttek messze elutasítják maguktól az Ikrek jegyéhez illó módon folytatott életet és találkozásokat. Számukra ez túl kötelezettségmentes, mert magasabb szinten folytatott társalgást igényelnek. Ugyanakkor az Ikrek tulajdonságokkal lépten-nyomon találkoznak, mert a Nyilas jegyével szemben áll, úgymond ott van az orruk elõtt. Ha itt megnyílnának, könnyebbé válhatna az életük.

 

 

Akik a Bak jegyében születtek:

 

Az Állatövön a Bak jegye és az Ikrek jegye között is kedvezõtlen kapcsolat van. A Bak jegyûeknek ténylegesen nagy nehézséget jelent a másokhoz való közeledés, az ilyen találkozásba való belebocsátkozás. Szükségük van egy alkalomra, egy indokra, akkor inkább meg tudják tenni.

 

Meg kellene tanulniuk a találkozásokat könnyebben és egyszerûbben venni, ha nem akarják magukat életük folyamán egyre jobban izolálni.

 

 

Akik a Vízöntõ jegyében születtek:

 

Az Állatövön a Vízöntõ és az Ikrek jegye között építõ trigon fényszög található. Ennek megfelelõen a Vízöntõ szülötteknek könnyû megérteni az Ikrek jegyének tulajdonságait. Szívesen közelednek másokhoz, és alapvetõen nincs semmi nehézségük abban, hogy belebocsátkozzanak ilyen találkozásokba. Minden esetre gyorsabban gondolják magukat jobbnak, mint az Ikrek jegyûek. Ez ellentmond az Ikrek tulajdonságoknak. Erre ügyelniük kellene.

 

 

Akik a Halak jegyében születtek:

 

Az Állatövön a Halak és az Ikrek jegye között quadrát fényszög áll fenn. Ezért nehéz a Halak szülöttek számára az Ikrek jegyének létformáját beilleszteni az életükbe. Többnyire szabályosan elzárják magukat az egyszerû találkozásoktól, visszatartják magukat, és szükségképpen életük során egyre inkább izolálják magukat.

 

Meg kellene tanulniuk az Ikrek tulajdonságokat beépíteni az életükbe, különben idõs korukra letérnek a magányba vezetõ útra.