Mai dátum: 2019.07.19.

Ki kihez, hogyan illik 5. rész

2014.01.07

Érzéki vonzalom....

Az érzéki vonzalom.

 

Ez az elsõ érzés, amivel egy leendõ pár találkozik, és a késõi öreg korig elengedhetetlenül hozzá tartozik a házasság tartós boldogságához. De ennek ellenére az általános harmónia mögött csak másodrendû a szerepe.

 

Mirõl ismerhetõ fel az érzékekbõl fakadó, különösen a mindkét oldalon meglévõ, szexuális vágyakkal is kísért, a nemiségen alapuló összetartozás?

 

Szexuális és erotikai szempontból mérvadó horoszkóp elemek elsõsorban a nemi érzék hordozói, férfiaknál fõleg a Vénusz, nõknél viszont a Mars.

 

Férfinél tehát a Vénusz, nõnél pedig a Mars a megbízható kiindulási alapot nyújtó ahhoz, hogy megtudjuk, hogy melyik milyen típust részesít elõnyben, az érzéki élet területén?

 

A Mars a férfias szimbólum. Ahol egy nõ születési képletében a Mars áll, ott manifesztálódik a férfi ideálja, a „férfi imázs”.

 

Tehát az álmaiban, a vágyaiban, a fantáziájában alakuló szerelmi partnerének a képe megegyezik a Mars által elfoglalt jegy és ház szerinti helyzetével.

 

Egyéb esetekben egy nõ ahhoz a férfihoz vonzódik, akinek a szemközti jegye erõsebben hangsúlyozott, - ahol bolygóhalmozódás van – ez a vonzódásból és a taszításból eredõ feszültség.

 

Ahhoz a férfihoz vonzódik, akinek a Napja abban a jegyben van, mint ahol a nõ Marsa áll.

 

Ahhoz a férfihoz vonzódik, akinek a horoszkópjában hangsúlyos az a jegy, ahol a nõ Marsa áll.

 

Ahhoz a férfihoz vonzódik, akinek valamilyen bolygója trigonban van a nõ Marsával,

 

Ahhoz a férfihoz vonzódik, akinek a bolygói szextilben vannak a nõ bolygóival.

 

Hangsúlyozottnak hívjuk azt a jegyet, amelyben az Ascendens áll (ez mutatja a külsõ vonzalmat, de nem biztos, hogy a férfi viszonozza is ezt),

 

Hangsúlyozottnak tekintjük azt a jegyet, ahol a férfi Napja, vagy Holdja áll, (ez majdnem mindig kölcsönös tetszést mutat).

 

Ha a férfi Napja együtt áll a nõ Marsával, az olthatatlan szenvedélyig terjedõ vonzalmat jelez.

 

Hangsúlyozottnak tekintjük azt a jegyet, ahol a férfi Vénusza áll. (Ez az érzéki vonzalom, kölcsönössé válik, ha a nõ Marsával áll együtt a férfi Vénusza, ez felülmúlhatatlan szexuális élményt nyújthat).

 

Hangsúlyozottnak tekintjük azt a jegyet, ahol a férfi Jupitere áll. Ez jelzi a szerelmi hajlandóság, minden erõsebb színezet nélkül.

 

Minél pontosabb az a fényszög, ami a nõ Marsa és a férfi hangsúlyozott születési képleteleme között áll, annál erõsebb a hatás is.

 

A távoli fényszögek csak távoli, köteléket nem hozó tetszést eredményeznek.

 

A fentiek a férfiakra nézve is érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a Mars helyére a Vénuszt tesszük. Az ellenoldalon pedig a kívánt nõi partner képletében a Mars áll a Vénusz helyett.

 

Ahhoz, hogy egy nõ vonzzon egy férfit, ahhoz lehetõség szerint az is kell, hogy ugyanabban a jegyben legyen a nõ Marsa, vagy Napja, vagy Jupitere, mint amelyben a férfi Vénusza van, vagy legyen legalább egy trigon közöttük, mert a „nõimázs” szerelmi partnerének álomképe, a vágyott nõ olyan, mint amelyiknek a Vénusz jegye mutatja, és a férfi látni szeretné a Vénuszt benne, a maga álomképét, tehát egyeznie kellene a nõi Marssal.

 

Ha a férfi Vénusza együtt áll a nõ Marsával, abból kölcsönösen forró szerelem születik.

 

Házhelyzet szerint:

 

A legjobb kapcsolat tud kialakulni, ha a férfi Vénusza a nõ I. 5. vagy a VII. házába esik, ugyanakkor a nõ Marsa pedig a férfi I. 5. vagy VII. házát kapcsolja be.

 

Bár, ha a nõ Mars esik a férfi VII. házába, akkor az a feleséget uralkodásra hajlamosítja, és ha véletlenül a nõ születési horoszkópjában a Mars rossz fényszögeket kap, akkor akár „házisárkány” is válhat belõle.

 

Most már – pedig csak az elején vagyunk a szinasztria vizsgálatnak – láthatjuk, hogy mennyire elõvigyázatosnak kell lennünk.

 

Figyelni kell arra is, ha a nõ Marsa a férfi VII. házába esik, vagy ha a nõ születési Marsa a VII. házban áll, abból bizony legjobb esetben is állandó civakodások lesznek.

 

Kellemetlenségek várhatók a késõbbiekben a kapcsolatban, ha:

 

a nõ Marsa vagy a férfi Vénusza a másik fél 6. 8. vagy 12. házába esik.

 

Ilyen esetekben már szóba kerülhet a testi elnyomás, a lelki zsarolás, akár a fizikai bántalmazás.

 

Nehéz kibogozni mi lesz a baj, mert még az érdekeltek sem tudják megfogalmazni.

 

Ezért mindig nagyon alaposan kell kielemezni a horoszkópokat.